Effigy/אפיגי.

סרג' וחברים.

החלום בקצרה

שלום רבותיי, אני סרגי וברצוני לייצר אפיגי מושקע בשבילכם. מיוצרים של אפיגי אופטימוס של קונטרה 2016 וסומניום אפיגי מידברן 2017.

צוות ותוכנית

זה באמת לא היה ברור?

תוכנית החשל"ש (חומר שלא שייך למקום)

ברור שנסדר.

תוכנית מחזור

נוף

סקירת התקציב בש"ח

3000-7000

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

לדבר איתי.

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברנרות זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!

    פרטים

  • האם את זקוקה לחשמל? פרטי בוואטים משהו בסיבי לתאורה.

  • האם תהיה תאורה? כן

  • האם משהו ישרף? בטח ובטח שכן.

  • האם החלום שלך משמיע קול? אני פקינג סרג'...

  • חימום רק בלב.


  • שנת החלום midburnerot2018
  • חלום רנדומלי הבא